Kræft – Cancer

Lidelser

Behandling af kræft

– Kræft blev tidligere anset for uhelbredelig. Sådan er det heldigvis ikke idag, hvor lægevidenskaben har gjort store landvindinger gennem de senere år. Den almindelige måde at behandle kræft på, er at forgifte kroppen med kemoterapi og strålebehandling. Kræftcellerne bliver hårdest medtaget af denne behandling og går til. Resten af kroppens celler bliver hårdt medtaget og dem skal der kæles for.

Der opstår ofte ublancer i kroppen i forbindelse med kemoterapi og Strålebehandling, her er det muligt for en god Akupunktør, at finde en behandlings metode der ofte går det væsentligt nemmere at komme igennem denne kropslige krise

Akupunkturbehandling

Er kendt for sin gode evne til at stimulere immunforsvaret, det vil sige give kroppen de bedste betingelser for at udnytte de medfødte ressourcer til at helbrede sig selv. Samtidig kan akupunkturen afhjælpe mange af de direkte følger af den traditionelle kræftbehandling som f.eks. smerter, smagsforstyrrelser, kvalme og ikke mindst stress og depression. Brug akupunktur iforbindelse med kræftbehandling.

en kræft diagnose er ikke en dødsdom. DU skal videre med dit liv på en god måde. Vi tilbyder akupunktur mod kvalme og den ubalance der har bragt dig i den tilstand.

Vi er blandt de så absolute bedste akupunktører i Danmark og i Akupunkturklinikken hjælper vi mange mennesker hver dag. Skal vi også hjælpe dig med din cancer ?

Log in with your credentials

Forgot your details?