Godkendt akupunktur

Nyttig information

En godkendt akupunktur

Dansk Akupunktur er din garanti for, at du få en seriøs og sikker akupunkturbehandling. Alle akupunktører hos Dansk Akupunktur er
RAB registerede akupunktører.

En akupunktør med en godkendt uddanelse, kan optages som RAB Registeret Alternativ Behandler i akupunktur, det er som en lign. ordning som kendes fra revisorfaget, hvor man også kan være registreret.

– indebærer en række kontrol funktioner overfor behandleren, og disse kontrolfunktioner skal være med til at sikre brugeren (patienten) den mest sikre behandling. Alle akupunktører hos Dansk Akupunktur er RAB registerede akupunktører, og medlem af Danske Akupunktører.

Formålet med registreringsordningen RAB er at give brugere af akupunktur, en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede akupunktører får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB) og registreret akupunktør. Kravene er fastsat af den forening, som den
alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

– der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere (RAB) efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder og på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til et af de enkelte foreninger oprettet klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Det er altid vigtigt, at vælge en Akupunktør der er godt uddannet og godkendt samt har en omfattende erfaring. Akupunktørene hos os er meget erfarne, med mange års virke som akupunktører. Vi er gået sammen for, at lave Danmarks bedste akupunkturklinik i København.
Vi er selvfølgelig alle RAB godkendte Akupunktøre

Log in with your credentials

Forgot your details?